پرش به محتوا

ترکیبات سبزی خوردن

ترکیبات سبزی خوردن را می توان به هنگام سفارش انواع بسته بندی و آماده مصرف آن تغییر داد. بعنوان مثال جعفری، مرزه، شوید و برخی دیگر از انواع سبزی جز ارکان اصلی سبزی خوردن محسوب نمی شوند، لیکن می توان این اقلام را به همراه فلفل سبز تازه به سفارش خود افزود. سبزی خوردن بسته بندی بصورت تکنفره و دیسی در وزنهای مختلفی تولید و عرضه می گردد.

پخش سبزی بسته بندی

تولید سبزی خوردن بسته بندی شده

  • 7 min read

تولید سبزی خوردن بسته بندی شده در اوزان مختلف بصورت تکنفره و دیسی یکی از خدماتی است که این مجموعه برای فروش انواع سالاد و سبزیجات تازه دارد. سبزی خوردن از جمله مواد غذایی است که باید تازه و خام مصرف شود. کمتر غذای ایرانی را می توان یافت که سبزی خوردن در کنار آن هماهنگی…